Hàng nhập khẩu để viện trợ nhân đạo không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

26/04/2022
Công ty tôi chuẩn bị nhập khẩu một số điều hòa công suất dưới 90000BTU nhưng để viện trợ cho hội trẻ em mồ côi, xin hỏi như thế thì thuế tiêu thụ đặc biệt tính như thế nào thưa luật sư?
  • Theo Điểm a Khoản 2 Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt:
   Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau:
   2. Hàng hóa nhập khẩu bao gồm:
   a) Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ;
   Như vậy nếu đúng mức quy định của chính phủ số điều hòa nhập khẩu này sẽ không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn