Hình thức thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật của Tòa án và Viện kiểm sát

Ngày hỏi:08/03/2019

Hình thức thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật của Tòa án và Viện kiểm sát được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Hình thức thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật của Tòa án và Viện kiểm sát quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật do Bộ Tài chính - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu theo định kỳ phải được thực hiện bằng văn bản theo các mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này.

   - Thông tin, tài liệu được tổng hợp định kỳ theo từng tháng và được thông báo, gửi, cung cấp vào ngày 20 của tháng tiếp theo.

   - Thông tin, tài liệu cũng được thông báo, gửi, cung cấp đột xuất khi có yêu cầu của các đơn vị liên quan của các cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế, Việc kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân bằng văn bản hoặc trực tiếp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn