Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng gồm những tài liệu gì?

Ngày hỏi:14/03/2019

Có thắc mắc này liên quan đến thuế tài nguyên, tôi mong Ban biên tập có thể giải đáp giúp tôi. Cụ thể: Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng gồm những tài liệu gì? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Xin cảm ơn rất nhiều

Ngọc (093***)

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế thì:

   Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng là Tờ khai thuế tài nguyên tháng.

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn