Hóa đơn bán ra

26/04/2022
Tháng 08/2014 tôi quên không kê khai 1 hóa đơn hàng hóa,dịch vụ bán ra (Hóa đơn đầu ra ko chịu thuế). Tới tháng 10 tôi phát hiện ra. nhưng khi kê khai bổ sung vào tháng 10 thì phần mền HTKKT 3.2.5 báo lỗi (Ngày phát hành hóa đơn phải nằm trong kỳ tình thuế). Vậy tôi có phải làm sao và tôi có bị phạt không
  • Căn cứ điểm c.1, khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định:

   “Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Đơn vị kê khai sót hóa đơn GTGT đầu ra không chịu thuế của kỳ kê khai thuế tháng 8/2014 thì đơn vị không kê khai hóa đơn GTGT trên vào Tờ khai thuế GTGT của tháng 10/2014 mà thực hiện như sau: lập Tờ khai thuế GTGT bổ sung của kỳ kê khai tháng 8/2014, trong đó đã điều chỉnh các chỉ tiêu có sai sót: chỉ tiêu [26] - Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT, chỉ tiêu [34] - Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Đơn vị gửi tài liệu giải thích kèm theo và không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

   Việc khai bổ sung, điều chỉnh trên không dẫn đến làm tăng số thuế GTGT phải nộp hoặc làm giảm số thuế GTGT được hoàn nên đơn vị không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

   Chào bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn