Hướng giải quyết và xử phạt của chi cục thuế đối với công ty

26/04/2022
Công ty e có 1 công trinh ký hợp đồng và đã hoàn thành xong trong năm 2012 ( chỉ 1 công trình nguyên năm 2012), sang ngày 5/1/2013 mới xuất hoá đơn và nghiệm thu thanh lý hđồng.tuy nhiên em không hạch toán chi phí đó vào tk 154- cp dở dang mà xác định luôn giá vốn 632 trong năm 2012- lỗ 100 triệu( công ty em theo qđ 48 ), đến năm 2013 em xuất hđơn và ghi nhận doanh thu, sau đó chuyển số lỗ 100 triệu sang năm 2013 luôn. em biết mình đã làm sai. vậy cho em hỏi trường hợp của em có hương giải quyết nào không hay xử phạt như thế nào vì công ty em đang trong quá trình quyết toán. chân thành cám ơn ./.
  • Căn cứ điểm a, khoản 5, Điều 10Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

   “Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

   Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

   Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

   - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

   - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

   - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

   Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung)”.

   Căn cứ khoản 3, Điều 8 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, quy định:

   “Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế”.

   Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ, quy định:

   “Điều 13. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

   1. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm:

   a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm, nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ;

   2. Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này là 10% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

   3. Cơ quan thuế xác định số tiền thuế thiếu, số tiền phạt; số ngày chậm nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp tiền thuế và ra quyết định xử phạt đối với người nộp thuế”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Đơn vị có hoạt động xây dựng công trình trong năm 2012, đến năm 2013 mới hoàn thành, nghiệm thu công trình và xuất hóa đơn. Tuy nhiên, Công ty đã hạch toán chi phí (giá vốn) trong năm 2012 thay vì phải hạch toán vào năm 2013.

   Trong trường hợp này, đơn vị thực hiện điều chỉnh sổ sách kế toán theo chế độ kế toán hiện hành. Đồng thời thực hiện kê khai điều chỉnh, bổ sung những hồ sơ khai thuế có sai sót như tờ khai quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính các năm theo đúng quy định tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên tùy theo thực tế phát sinh tại đơn vị.

   Khi thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh, nếu làm phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế được hoàn, số thuế được giảm thì đơn vị phải nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền thuế phát sinh thêm và số tiền chậm nộp tương ứng.

   Trường hợp đơn vị không kê khai điều chỉnh, bổ sung thì khi thanh, kiểm tra thuế tại đơn vị, cơ quan thuế sẽ căn cứ tình hình cụ thể để xử phạt như sau:

   - Trường hợp khai sai nhưng không làm tăng số thuế phải nộp hoặc làm giảm số thuế được miễn, giảm thì bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ nêu trên.

   - Trường hợp khai sai dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp hoặc làm giảm số thuế được giảm thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ nêu trên, cụ thể:

   + Bị truy thu số thuế phát hiện thêm qua kiểm tra.

   + Bị xử phạt 10% trên số thuế phát hiện thêm qua kiểm tra.

   + Bị phạt nộp chậm tiền thuế tính trên số thuế phát hiện thêm qua kiểm tra.

   Chào bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn