Hủy hóa đơn điện tử đã lập có cần sự đồng ý của người mua?

26/04/2022

Cho tôi hỏi, hóa đơn điện tử đã được lập và gửi cho bên mua rồi nhưng chưa giao hàng. Bây giờ mới phát hiện là ghi sai ngày nên mới hủy để lập lại cho đúng, vậy có cần sự đồng ý của người mua không ạ?

  • Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC có quy định như sau:

   Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

   => Theo quy định này, trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa mà phát hiện sai sót thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của cả người bán và người mua.

   Như vậy, việc hủy hóa đơn điện tử phải có sự đồng ý và xác nhận của người mua.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn