Kê khai hóa đơn GTGT

26/04/2022

 Em có 1 cái hoá đơn GTGT đầu vào tháng 1 chưa kê khai, theo luật cũ trong vòng 6 tháng vẫn kê khai được như bình thường, nhưng bây gìơ mới có quy định mới nếu hoá đơn tháng 1 chưa kê khai mà tháng 3 mới phát hiện ra thì phải kê khai bổ sung của tháng 1 chứ không được kê khai trực tiếp vào tháng 3 có đúng không ạ? Cho em hỏi thay đổi đó theo thông tư nghị định nào?

  • Theo quy định của pháp luật tại Điểm a Khoản 7 Điều 14 Mục 1 Chương III Thông tư 06/2012/TT/BTC ngày 11/1/2012

   "a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này.

   Ví dụ 43: Cơ sở kinh doanh A có 01 hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hoá đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.

   b) Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai sót về số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu (kể cả số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu có chứng từ nộp thuế trước ngày 01/3/2012), số thuế GTGT đầu vào đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động thì được kê khai, khấu trừ bổ sung theo quy định của pháp luật về quản lý thuế."

   Như vậy, trường hợp của bạn thì công ty được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 6 năm đó. Bạn có thể kê khai bổ sung luôn và tháng 3 để khấu trừ.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn