Kê khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai trên địa bàn huyện

26/04/2022
Công ty tôi có trụ sở tại Tp.HCM và Văn phòng đại diện tại huyện Chơn Thành.VPĐD chỉ thực hiện chức năng giao dịch,không xuất hóa đơn và khơng phát sinh doanh thu.Theo điều 11,khoản 1, điểm c thì công ty chỉ thữc hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Hiện nay công ty tôi đang thi công xây dựng cho công trình Điện Lực Chơn Thành.vậy cho hỏi bên công ty tôi có phải đóng 2% thuế GTGT doanh thu cho chi cục thuế Chơn Thành không ạ?
  • Căn cứ điểm c, điểm đ, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, quy định về khai thuế GTGT:

   “c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

   đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh”.

   Căn cứ công văn số 6789/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài chính, quy định:

   1. Phạm vi khấu trừ thuế GTGT:

   - Người nộp thuế có hoạt động xây dựng cơ bản được chủ đầu tư thanh toán cho khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA), không kể có trụ sở chính hay không có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, thành phố hoặc quận, huyện nơi có hoạt động xây dựng công trình đều thuộc diện Kho bạc Nhà nước khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước.

   - Số thuế GTGT khấu trừ được xác định bằng 2% giá trị khối lượng hoàn thành công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản đã được Kho bạc Nhà nước chấp nhận trong từng lần chủ đầu tư đề nghị thanh toán được chủ đầu tư tính toán bao gồm cả giá trị tư vấn giám sát, khảo sát thiết kế lập kế hoạch dự án… ghi trên cùng hợp đồng của công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và có thành lập VPĐD tại huyện Chơn Thành. VPĐD chỉ thực hiện chức năng giao dịch, không hoạt động kinh doanh, không phát sinh doanh thu. Công ty có hoạt động xây dựng tại địa bàn huyện Chơn Thành thì Công ty thực hiện kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Kho bạc Nhà nước nơi có hoạt động xây dựng công trình có trách nhiệm khầu trừ thuế GTGT 2% để nộp vào ngân sách nhà nước quy định tại công văn số 6789/BTC-TCT ngày 29/5/2013 nêu trên. Công ty được trừ số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ vào chỉ tiêu số {39} "Số thuế đã nộp vãng lai ngoại tỉnh" trên tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT tại trụ sở chính, kèm theo chứng từ khấu trừ để chứng minh

   Chào bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn