Kê khai thuế GTGT mẫu 01-1/GTGT

26/04/2022
Xin hỏi tại mẫu 01-1/GTGT phần mềm HTKK 3.0 theo thông tư 28/2011/TT-BTC tại dòng 5.Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT được hiểu như thế nào? Xin cảm ơn.
  • - Tiết a và tiết e điểm 8 Điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC qui định:
   “…a) Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý:
   - Người nộp thuế là đại lý bán hàng hoá, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng. Hóa đơn đầu ra, đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán đại lý và hàng hóa thu mua đại lý được khai trên bảng kê mẫu số 01-1/GTGT và mẫu số 01-2/GTGT; số liệu tổng hợp về hàng hóa, dịch vụ bán đại lý, hàng hóa thu mua đại lý trên hai bảng kê này không được sử dụng làm căn cứ để lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng.
   - Đối với các hình thức đại lý khác thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá, dịch vụ bán hàng đại lý; hàng hoá thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng. ....
   e) Khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập khẩu uỷ thác hàng hoá:
   Người nộp thuế nhận xuất, nhập khẩu ủy thác hàng hóa không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với thù lao ủy thác được hưởng. Hóa đơn đầu ra, đầu vào của hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác được khai trên bảng kê mẫu số 01-1/GTGT và mẫu số 01-2/GTGT; số liệu tổng hợp về hàng hóa nhận ủy thác xuất, nhập khẩu trên hai bảng kê này không được sử dụng làm căn cứ để lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng....”
   Căn cứ các trích dẫn trên, Mục 5.Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT của Bảng kê 01-1/GTGT và 01-2/GTGT chỉ dùng cho Hoá đơn đầu vào, đầu ra của họat động đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng và họat động xuất, nhập khẩu ủy thác, các Hóa đơn này không tham gia vào việc tính thuế GTGT trên Tờ khai. Vì vậy trong HTKK 3.0, khi bạn nhập số liệu vào Mục 5. của 02 bảng kê thì số liệu của Mục này không tổng hợp lên Tờ khai.
   Bạn có thể tham khảo thêm Tài liệu hướng dẫn khai thuế theo đường dẫn sau: http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Tin-tuc/News?contentId=136617&location=tct .
   Chúc bạn thành công./.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn