Làm việc cho 2 công ty trong năm có được ủy quyền quyết toán thuế?

26/04/2022

Trong năm 2018 tôi có 04 tháng làm việc cho một công ty với mức lương chưa đến 10 triệu/tháng, sau đó hết hợp đồng tôi chuyển sang công ty hiện tại từ tháng 5 đến nay với thu nhập trên 10 triệu/tháng. Vậy tôi có thể ủy quyền cho công ty hiện tại quyết toán thếu thu nhập cá nhân năm 2018 cho tôi hay không? Xin cảm ơn.

  • Tại Điểm a.4.1 Khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC) có quy định:

   "Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

   ...

   a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

   - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

   - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

   - Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trong năm tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế thì được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó thực hiện quyết toán thuế thay.

   Đồng nghĩa, trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong năm tại 02 tổ chức, cá nhân trả thu nhập trở lên thì không được ủy quyền quyết toán thuế thay.

   Do đó: Đối với trường hợp trong năm 2018 bạn có 04 tháng làm việc cho một công ty với mức lương chưa đến 10 triệu/tháng, sau đó hết hợp đồng bên công ty này bạn chuyển sang công ty hiện tại từ tháng 5 đến nay với thu nhập trên 10 triệu/tháng, nên không được ủy quyền cho công ty hiện tại thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 thay bạn.

   Đồng nghĩa, bạn phải tự mình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 tại cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn