Lãnh đạo Cục Thuế trực thuộc Tổng Cục thuế

Ngày hỏi:03/10/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về cơ cấu tổ chức của Cục thuế. Cho tôi hỏi lãnh đạo Cục Thuế trực thuộc Tổng Cục thuế được quy định như thế nào?

 • Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1836/QĐ-BTC năm 2018 thì cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng Cục thuế như sau:

  1. Cục Thuế có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

  Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục Thuế trên địa bàn.

  Phó Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

  2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Cục Thuế thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  Trên đây là quy định về lãnh đạo Cục Thuế trực thuộc Tổng Cục thuế.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn