Lập hóa đơn và ký điện tử có mã xác thực hóa đơn của cơ quan thuế

Ngày hỏi:03/10/2019

Hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp tại Hà Nội. Ban biên tập cho hỏi: Lập hóa đơn và ký điện tử có mã xác thực hóa đơn của cơ quan thuế được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Lập hóa đơn và ký điện tử có mã xác thực hóa đơn của cơ quan thuế được quy định tại Điều 11 Quyết định 1209/QĐ-BTC năm 2015, cụ thể như sau:

   1. Đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA).

   Doanh nghiệp truy cập vào phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp theo tài khoản đã được cấp và thực hiện:

   - Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   - Ký điện tử trên các hóa đơn đã lập.

   2. Đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN).

   Doanh nghiệp truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) theo tài khoản đã được cấp và thực hiện:

   - Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   - Ký điện tử trên các hóa đơn đã lập.

   3. Đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm lập hóa đơn riêng của doanh nghiệp (LHD) để lập hóa đơn và xác thực hóa đơn qua phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA).

   a) Doanh nghiệp truy cập phần mềm lập hóa đơn riêng của doanh nghiệp (LHD) và thực hiện:

   - Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   - Kết xuất dữ liệu hóa đơn ra tệp theo định dạng quy định.

   b) Doanh nghiệp truy cập phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA) và thực hiện:

   - Nhận file dữ liệu hóa đơn vào phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA).

   - Ký điện tử trên các hóa đơn đã nhận.

   4. Đối với doanh nghiệp sử dụng phần mềm lập hóa đơn riêng của doanh nghiệp (LHD) để lập hóa đơn và xác thực qua phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN).

   Doanh nghiệp truy cập phần mềm lập hóa đơn riêng của doanh nghiệp (LHD) và thực hiện:

   - Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   - Ký điện tử trên các hóa đơn đã lập.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn