Loại bỏ hoá đơn đã kê khai sai

Ngày hỏi:26/08/2009
Công ty kê khai nhầm hoá đơn đầu vào của đơn vị khác, nay phát hiện sai sót, làm thế nào để loại bỏ hoá đơn đã kê khai sai?
  • Loại bỏ hoá đơn đã kê khai sai
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của Luật quản lý thuế, quá trình khai thuế, nếu cơ sở kinh doanh phát hiện sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo mẫu 01/KHBS.Trường hợp khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp, giảm thuế được hoàn, được miễn, giảm thì đơn vị phải nộp ngay tiền thuế tăng thêm và tiền phạt nộp chậm tính trên tiền thuế tăng theo quy định.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn