Người già được ưu tiên gì khi khởi kiện?

26/04/2022

Ba mẹ tôi nay đã trên 65 tuổi, muốn khởi kiện tranh chấp với chú tôi về đất đai. Vậy trường hợp ba mẹ của tôi là người già thì có được ưu tiên gì khởi kiện không? Mong Ban biên tập hướng dẫn, xin cảm ơn 

Phùng Xuân Hiếu (hieu_***@gmail.com)

  • Người già được ưu tiên gì khi khởi kiện?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 2 Luật người cao tuổi 2009 có quy định: Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

   Khoản 1 Điều 10 Luật phí và lệ phí 2015 quy định:

   Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

   Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 cũng có quy định:

   1. Những trường hợp sau đây được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí:

   ...

   đ) Trẻ em; cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

   2. Những trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này được miễn các khoản tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết này, cụ thể:

   Lệ phí giải quyết yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29; khoản 1 và khoản 6 Điều 31; khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự.

   Như vậy, người từ đủ 60 tuổi trở lên khi tham gia tố tụng dân sự sẽ thuộc diện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án.

   Ban biên tập thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn