Người Việt Nam làm việc ở nước ngoài có được xem là cá nhân cư trú để tính thuế TNCN?

26/04/2022

Liên quan đến việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với người Việt Nam sống vào làm việc ở nước ngoài, tôi muốn hỏi: Người Việt Nam làm việc ở nước ngoài có được xem là cá nhân cư trú để tính thuế TNCN?

  • Người Việt Nam làm việc ở nước ngoài có được xem là cá nhân cư trú để tính thuế TNCN?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định:

   1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

   2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

   a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

   b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

   3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

   Khoản 2d Điều 22 Luật Cư trú 2006 quy định Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:

   Ra nước ngoài để định cư.

   Như vậy, người Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài, trường hợp có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc đã bị xóa đăng ký thường trú để định cư tại nước ngoài thì họ không phải là cá nhân cư trú.

   Nếu nếu họ có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc chưa xóa đăng ký thường trú trong nước thì họ là cá nhân cư trú và phải nộp thuế TNCN nếu có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn