Nguyên tắc khai thuế khi thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế

Ngày hỏi:10/07/2019

Chào ban biên tập, cho em hỏi Luật quản lý thuế mới có quy định phương pháp xác định giá tính thuế, vậy theo luật này thì việc khai thuế khi thỏa thuận trước phương pháp xác định giá tính thuế được thể hiện như thế nào?

 • Căn cứ Khoản 6 Điều 42 luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 thì nguyên tắc khai thuế đối với cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế được quy định như sau:

  - Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế được thực hiện trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế, sự thống nhất giữa cơ quan thuế và người nộp thuế theo thỏa thuận đơn phương, song phương và đa phương giữa cơ quan thuế, người nộp thuế và cơ quan thuế nước ngoài, vùng lãnh thổ có liên quan.

  - Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế phải dựa trên thông tin của người nộp thuế, cơ sở dữ liệu thương mại có sự kiểm chứng bảo đảm tính pháp lý.

  - Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế phải được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt trước khi thực hiện; đối với các thỏa thuận song phương, đa phương có sự tham gia của cơ quan thuế nước ngoài thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

  Trên đây là nội dung tư vấn.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn