Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức quản lý thuế khi thực hiện kiểm tra thuế

26/04/2022
Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức quản lý thuế khi thực hiện kiểm tra thuế?
  • Khoản 2 Điều 80 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: Công chức quản lý thuế khi thực hiện kiểm tra thuế có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

   1. Thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định kiểm tra thuế;

   2. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra;

   3. Lập biên bản kiểm tra thuế; báo cáo kết quả kiểm tra với người đã ra quyết định kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của biên bản, báo cáo đó;

   4. Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với người có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn