Nước sinh hoạt hộ gia đình sử dụng có chịu thuế GTGT không?

Ngày hỏi:31/08/2021

Cho hỏi. Theo quy định hiện hành thì nước sinh hoạt hộ gia đình sử dụng có chịu thuế GTGT không? Nếu có thì mức bao nhiêu?

  • Tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC, có quy định về mức thuể suất.

   Điều 10. Thuế suất 5%

   1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%.

   => Như vậy, theo quy định nếu trên thì nước sinh hoạt mà hộ gia đình sử dụng sẽ vấn chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%.

   Trân trọng.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn