Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân

26/04/2022
Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân?
  • Khoản 2, Điều 8, Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định về các trường hợp cá nhân được hoàn thuế:

   - Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp;

   - Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

   - Các trường hợp khác ngoài những trường hợp trên sẽ theo quyết định cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn