Quy định về thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/09/2022

Quy định về thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế? Quy định thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế? Thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận để cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế của ai?

  • Quy định về thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế?
   (ảnh minh họa)
  • Quy định về thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế?

   Chào anh chị, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về hoạt động quản lý thuế, thì biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn.

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 3 Điều 125 Luật quản lý thuế 2019 quy định việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện như sau:

   - Đối với các biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan quản lý thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp.

   - Đối với các biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều này, trường hợp không áp dụng được biện pháp cưỡng chế trước thì cơ quan quản lý thuế chuyển sang áp dụng biện pháp cưỡng chế sau.

   - Trường hợp quyết định cưỡng chế đối với một số biện pháp chưa hết hiệu lực nhưng không có hiệu quả mà cơ quan quản lý thuế có đủ thông tin, điều kiện thì thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   Quy định thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế?

   Chào ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về hoạt động quản lý thuế thì ai là người ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 126 Luật quản lý thuế 2019 quy định

   Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 125 của Luật này.

   Trên đây là những người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp chế thi hành quyết định hành chính mà Luật quản lý thuế 2019 quy định.

   Thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận để cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế của ai?

   Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu quy định về hoạt động quản lý thuế, có thắc mắc là biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy ai là người có thẩm quyền thu hồi? Nhờ tư vấn.

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 2 Điều 126 Luật quản lý thuế 2019 quy định

   Việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề quy định tại điểm g khoản 1 Điều 125 của Luật này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, mặc dù quy định biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có thu hồi các loại giấy chứng nhận liên quan đến doanh nghiệp, tuy nhiên không phải cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền thu hồi mà cơ sẽ do các cơ quan về doanh nghiệp ra quyết định thu hồi. Thể hiện sự liên kết chặt chẽ trong bộ máy quản lý hành chính.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn