Quy đổi mức giá về cùng mức thuế suất VAT

26/04/2022
Sau khi đánh giá HSDT, có 02 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật, được đưa vào xác định giá đánh giá, cụ thể như sau: 1. Nhà thầu A: chào giá phần thiết bị với thuế suất VAT 5% 2. Nhà thầu B: chào giá phần thiết bị với thuế suất VAT 10% Các thiết bị trên cùng quy cách, chủng loại, tính năng kỹ thuật. Vậy, khi xác định giá đánh giá có đa về cùng một mức thuế suất VAT để đánh giá hay không?
    • Với cùng một loại thiết bị sẽ có cùng một mức thuế VAT do Nhà nước quy định. Do nhà thầu không cập nhật được các quy định nên đưa ra mức thuế khác nhau trong hồ sơ dự thầu. Trong trường hợp này khi xét thầu sẽ điều chỉnh lại mức thuế theo đúng qui định và công việc này được coi là hiệu chỉnh sai lệch hồ sơ dự thầu.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn