Quyền khiếu nại các quyết định hành chính của cơ quan thuế

26/04/2022

Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các quyết định hành chính nào của cơ quan thuế?  Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Duy chủ một công ty xây dựng nhỏ tại tỉnh Vĩnh Long, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau, Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các quyết định hành chính của cơ quan thuế, vậy đó là những quyết định nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Minh Duy (minhduy***@gmail.com)

 

  • Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 (sau đây gọi là Luật Khiếu nại năm 2011) quy định: “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”

   Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các quyết định hành chính của cơ quan thuế được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 71 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   a) Quyết định ấn định thuế; Thông báo nộp thuế;

   b) Quyết định miễn thuế, giảm thuế;

   c) Quyết định hoàn thuế;

   d) Quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật thuế;

   đ) Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

   e) Kết luận thanh tra thuế;

   g) Quyết định giải quyết khiếu nại;

   h) Các quyết định hành chính khác theo quy định của pháp luật.

   Các văn bản của cơ quan thuế được ban hành dưới hình thức công văn, thông báo... nhưng chứa đựng nội dung quyết định của cơ quan thuế áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý thuế cũng được coi là quyết định hành chính của cơ quan thuế.

   Như vậy, người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các quyết định hành chính của cơ quan thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi của cơ quan thuế là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Các quyết định hành chính của cơ quan thuế đó như, quyết định về ấn định thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các quyết định khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội quyền khiếu nại tố các của người nộp thuế, cá nhân, tổ chức đối với các quyết định hành chính của cơ quan thuế. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn