Quyền trách nhiệm của cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc ký hợp đồng với các công ty, tổ chức về thuế

26/04/2022

Quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế về việc ký hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế với công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Lật, tôi là một nhân viên văn phòng đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh trong quá trình tìm hiểu các vấn đề liên quan đến luật thuế, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập như sau. Việc ký hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế với công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Với câu hỏi của bạn, Ban biên tập Thư Ký Luật xin trả lời như sau: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế về việc ký hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế với công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có các quyền như lựa chọn công ty doanh nghiệp phù hợp và quyết định thời hạn hợp đồng với công ty, tổ chức làm thủ tục về thuế, tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế của người nộp thuế giao cho công ty kiểm toán, có quyền chấm dứt hợp đồng nếu bên công ty, tổ chức về thuế có vi phạm và có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu xảy ra. Ngoài ra, cơ quan thuế còn có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế về việc thay đổi trong việc làm thủ tục về thuế, trả thù lao cho công ty, tổ chức ký kết hợp đồng.

   Quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế của về việc ký hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế với công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều 12b Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   a) Lựa chọn, ký hợp đồng dịch vụ theo năm với công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

   b) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị quyết toán thuế của người nộp thuế và giao cho công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đã ký hợp đồng dịch vụ.

   c) Thông báo cho người nộp thuế về công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thực hiện kiểm tra quyết toán thuế đối với người nộp thuế.

   d) Sử dụng kinh phí của đơn vị để chi trả cho công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo hợp đồng dịch vụ đã kí.

   đ) Có quyền đơn phương chấm dứt hiệu lực hợp đồng trong trường hợp phát hiện công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế có hành vi vi phạm hợp đồng.

   Trên đây là nội dung câu trả lời câu Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế của về việc ký hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế với công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được pháp luật quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đè này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn