Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế gồm những nội dung nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/09/2022

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế gồm những nội dung nào? Quyết định kê biên tài sản để thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế phải gửi cho ai? Quy định về hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế?

  • Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế gồm những nội dung nào?

   Chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về hoạt động quản lý thuế, thì quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế gồm những nội dung gì?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 127 Luật quản lý thuế 2019 quy định quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm các nội dung chính sau đây:

   - Ngày, tháng, năm ra quyết định.

   - Căn cứ ra quyết định.

   - Người ra quyết định.

   - Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

   - Lý do cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

   - Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

   - Thời gian, địa điểm thực hiện.

   - Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

   Quyết định kê biên tài sản để thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế phải gửi cho ai?

   Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về hoạt động quản lý thuế, thì quyết định kê biên tài sản để thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế phải gửi cho cơ quan nào?

   Trả lời:

   Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 125 và Khoản 2 Điều 127 Luật quản lý thuế 2019 quy định như sau:

   - Điểm đ: biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm: ... Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật.

   - Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế phải được gửi cho đối tượng bị cưỡng chế, cơ quan quản lý thuế cấp trên trực tiếp và các tổ chức, cá nhân có liên quan; trường hợp đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực quản lý thuế thì quyết định cưỡng chế được gửi bằng phương thức điện tử và cập nhật trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế; trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 125 của Luật này thì quyết định cưỡng chế phải được gửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi thực hiện.

   Như vậy, đối với quyết định kê biên tài sản để thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế thì quyết định này phải được gửi cho Chủ tịch UBND cấp xã nơi thực hiện cưỡng chế.

   Quy định về hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế?

   Chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành về hoạt động quản lý thuế, thì quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có hiệu lực trong bao lâu?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 3 Điều 127 Luật quản lý thuế 2019 quy định:

   Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày ban hành quyết định; trường hợp cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thì có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

   Như vậy với quy định trên thì quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ có hiệu lực trong 01 năm. trừ một số trường hợp theo quy định trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn