Tháng 6/2023, ban hành các chính sách miễn, giảm phí và lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/05/2023

Xin hỏi: Có phải trong tháng 6/2023 sẽ ban hành các chính sách miễn, giảm lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến?- Câu hỏi của chị Huyền (Quảng Nam).

  • Tháng 6/2023, ban hành các chính sách miễn, giảm phí và lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến?

   Ngày 05/05/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 169/TB-VPCP về kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023.

   Tại tiểu mục b Mục 6 Thông báo 169/TB-VPCP năm 2023 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ có đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trong tâm trong thời gian tới của các bộ, ngành, địa phương về việc miễn, giảm phí và lệ phí như sau:

   6. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

   b) Các bộ, ngành, địa phương

   - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND ban hành các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.

   - Xây dựng quy trình, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp, nhất là cấp xã. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bảo đảm từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 người dân không phải cung cấp lại thông tin khi thực hiện TTHC tại các cấp chính quyền.

   - Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền. Thúc đẩy tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.

   - Căn cứ vào kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022, Chỉ số CCHC năm 2022 xác định rõ ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân, trách nhiệm để tiếp tục phát huy những kinh nghiệm hay, bài học quý; đồng thời, đề ra những giải pháp để khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém, đặc biệt là hạn chế, yếu kém trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, TTHC giữa các cơ quan hành chính với nhau, giữa cấp dưới với cấp trên, Trung ương với địa phương nhằm đẩy nhanh tốc độ CCHC, cải cách TTHC.

   ...

   Như vậy, một trong những chỉ đạo của Chính phủ đối với UBND các tỉnh, thành phố là trong tháng 06/2023 phải hoàn thành việc ban hành các chính sách miễn, giảm phí và lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

   Tháng 6/2023, ban hành các chính sách miễn, giảm phí và lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến? (Hình từ Internet)

   Đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí và lệ phí bao gồm những ai?

   Tại khoản 1 Điều 10 Luật Phí và lệ phí 2015 có quy định về miễn, giảm phí, lệ phí như sau:

   Miễn, giảm phí, lệ phí

   1. Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

   2. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm án phí và lệ phí tòa án.

   3. Chính phủ quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

   4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.

   Như vậy, đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm: trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật.

   Ngoài ra người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt khác cũng được miễn, giảm phí, lệ phí.

   Ai có thẩm quyền quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm phí và lệ phí?

   Tại Điều 4 Luật Phí và lệ phí 2015 có quy định các thẩm quyền quy định phí, lệ phí như sau:

   Danh mục và thẩm quyền quy định phí, lệ phí

   1. Danh mục phí, lệ phí được ban hành kèm theo Luật này.

   2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí, được quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí.

   Như vậy, thẩm quyền quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm phí và lệ phí bao gồm:

   - Ủy ban thường vụ Quốc hội;

   - Chính phủ;

   - Bộ trưởng Bộ Tài chính;

   - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn