Thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT, TNCN đối với hoạt động bán hàng hóa

Ngày hỏi:18/03/2019

Chào ban tư vấn, tôi mới tập tành kinh doanh bán hàng hóa với quy mô hộ kinh doanh, do đó tôi muốn biết: thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT, TNCN đối với hoạt động bán hàng hóa là khi nào? Vui lòng hỗ trợ giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện nay có quy định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ được xác định theo hợp đồng bán hàng, gia công, hoa hồng, dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội; các khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (đối với doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân) mà cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

   Theo đó, tại Điểm d Khoản 2 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC, có quy định:

   Thời điểm xác định doanh thu tính thuế đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa hoặc thời điểm lập hóa đơn bán hàng nếu thời điểm lập hóa đơn trước thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa.

   Theo đó, chúng tôi hỗ trợ thêm đến bạn thời điểm xác định doanh thu tính thuế:

   - Đối với hoạt động vận tải, cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ nếu thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ trước thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ.

   - Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn