Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế theo Luật Quản lý thuế 2019

Ngày hỏi:10/07/2019

Chào bạn biên tập, cho tôi hỏi theo Luật quản lý thuế 2019 thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế là bao lâu? Cảm ơn.

 • Căn cứ Khoản 3 Điều 41 Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định cơ quan thuế xử lý hồ sơ đăng ký thuế như sau:

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

  - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì thông báo cho người nộp thuế chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

  => Như vậy, hồ sơ đăng ký thuế được giải quyết chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

  Trên đây là nội dung tư vấn.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn