Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được pháp luật quy định như thế nào?

26/04/2022

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật, tôi Mạnh Tùng là chủ quản lý của một siêu thị đồ gia dụng tại TP Đà Nẵng, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập như sau, có bao nhiêu loại hồ sơ khai thuế? Và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này ở đâu? Mong sớm nhận được phản hồi từ ban biên tập. Chân thành cảm ơn!

Mạnh Tùng (manhtung***@gamil.com)

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được pháp luật quy định tại Khoản 3 Điều 10 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế;

   b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế;

   c) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch;

   d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế;

   đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính;

   e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động;

   g) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn về cơ chế một cửa liên thông đó.

   Với câu hỏi của bạn Ban biên tập xin trả lời như sau, có 5 loại hồ sơ khai thuế đó là hồ sơ khai thuế tháng, hồ sơ khai thuế quý, hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý, hồ sơ khai thuế theo năm và hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh.

   Về thời hạn hồ sơ khai thuế, với các loại hồ sơ khai thuế khác nhau thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cũng khác nhau. Đối với hồ sơ khai theo tháng thì chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo (nếu như bạn nộp hồ sơ khai thuế cho tháng 5 thì chận nhất là ngày 20 tháng 6) bạn phải nộp hồ sơ khai thuế. Đối với hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo (nếu bạn nộp hồ sơ khai thuế cho quý I thì chậm nhất là ngày 30/4) bạn phải nộp hồ sơ khai thuế. Đối với hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 tháng đầu tiên của năm dương lịch (nếu bạn nộp hồ sơ khai thuế cho năm (n) thì chậm nhất là là ngày (n+30 ngày) bạn phải nộp hồ sơ khai thuế). Đối với hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế thì chậm nhất là ngày thứ 10 ngày phát sinh nghĩa vụ.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế được pháp luật quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn