Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, quý từ tháng 7/2020

Ngày hỏi:11/07/2019

Chào bạn, nhờ bạn cho tôi biết trường hợp kê thuế theo tháng thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là khi nào theo quy định mới về hoạt động quản lý thuế?

 • Căn cứ Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

  - Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng.

  - Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

  => Như vậy, với trường hợp bạn kê khai thuế theo tháng thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.

  Trên đây là nội dung tư vấn.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn