Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa có được hưởng thuế suất ưu đãi không?

Ngày hỏi:12/03/2019

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa có được hưởng thuế suất ưu đãi không? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn.

Nguyễn Thảo Chi (chi***@gmail.com)

  • Theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế thì:

   2. Áp dụng thuế suất 10% đối với các khoản thu nhập sau:

   ...

   a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

   Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa quy định tại Khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định;

   Trên đây là nội dung quy định về thu nhập được hưởng thuế suất ưu đãi. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn