Thu nhập lương dưới 108 triệu/năm không phải nộp thuế TNCN

Ngày hỏi:12/03/2019

Tôi trong năm 2018 tôi có ký hợp đồng lao động tại công ty thời hạn 2 năm với mức lương 12 triệu/tháng. Trong năm 2018 tôi làm được 4 tháng, mỗi tháng công ty có trích từ tiền lương của tôi để nộp thuế thu nhập cá nhân. Xin cho hỏi khi tôi quyết toán thuế năm 2018 nếu tổng thu nhập của tôi năm 2018 chỉ là 48 triệu đồng (thấp hơn 108 triệu đồng) thì tôi sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và tôi sẽ được hoàn lại số thuế đã nộp đúng không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thu nhập lương dưới 108 triệu/năm không phải nộp thuế TNCN
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì căn cứ tính thuế đối với thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân - các khoản giảm trừ.

   Trong đó:

   - Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

   - Các khoản giảm trừ bao gồm:

   + Các khoản giảm trừ gia cảnh (Được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

   + Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện (Được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

   + Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

   Mức giảm trừ gia cảnh cụ thể như sau:

   - Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

   - Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong năm dưới 108 triệu đồng/năm thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

   Do đó: Trường hợp trong năm 2018 bạn làm được 4 tháng, có tổng thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công trong năm 2018 là 48 triệu đồng (thấp hơn 108 triệu đồng) thì không thuộc trường hợp phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

   Tuy nhiên, vì trước đây công ty hằng tháng đã làm thủ tục kê khai và khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của bạn trên mức thu nhập 12 triệu/tháng, nên khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 thì bạn sẽ được hoàn lại số tiền thuế đã bị khấu trừ theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn