Thu nhập từ cho thuê nhà có được giảm trừ gia cảnh không?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Tôi có mở cửa hàng với thu nhập hàng tháng là 8 triệu đồng, tôi nghe nói khi kinh doanh tôi được giảm trừ gia cảnh 9.000.000 đồng/tháng, như vậy tôi không phải đóng thuế thu nhập cá nhân đúng không?

  • Theo Khoản 4 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 quy định về giảm trừ gia cảnh như sau:

   “1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

   a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

   b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

   Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”

   Mặt khác, tại Khoản 4 Điều 6 Luật sửa đổi các loại về thuế 2014 quy định: Bãi bỏ các quy định liên quan đến việc xác định thuế đối với cá nhân kinh doanh tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20 và khoản 1 Điều 21của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13.

   Như vậy, quy định về giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân kinh doanh đã bãi bỏ, nên từ ngày 01/01/2015 thì cá nhân kinh doanh không được giảm trừ gia cảnh đối với các thu nhập từ kinh doanh.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn