Thu thập thông tin người nộp thuế phục vụ cho việc quản lý rủi ro về thuế

26/04/2022

Thu thập thông tin người nộp thuế phục vụ cho việc quản lý rủi ro về thuế bao gồm những thông tin gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Giang một kế toán đang làm việc tại TP Hà Nội, gần đây tôi đọc báo được biết thì cơ quan quản lý thuế đang xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ cho việc quản lý rủi ro về thuế, vậy các thông tin dữ liệ mà cơ quan quản lý thuế thu thập đó bao gồm những thông tin gì? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thứ Ký Luật, chân thành cảm ơn!

Minh Giang (minhgiang***@gmail.com)

  • Thu thập thông tin người nộp thuế phục vụ cho việc quản lý rủi ro về thuế bao gồm những thông tin được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 70 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   a) Thông tin về hồ sơ pháp lý của người nộp thuế;

   b) Thông tin về các hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thuế;

   c) Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật về thuế trong việc kê khai thuế, nộp tiền thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, thanh tra, kiểm tra thuế;

   d) Thông tin từ các đơn vị thuộc, trực thuộc các Bộ, Ban, Ngành;

   đ) Thông tin từ bên thứ ba có liên quan như Hiệp hội ngành nghề kinh doanh, các đối tác kinh doanh của người nộp thuế;

   e) Thông tin từ đơn thư tố cáo trốn thuế, gian lận thuế;

   g) Thông tin thu thập ở nước ngoài quy định tại khoản 1, Điều 46, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

   h) Thông tin khác (bao gồm cả thông tin được phép mua theo quy định của pháp luật).

   Dữ liệu thông tin về thuế là cơ sở để cơ quan thuế quản lý tốt nắm bắt được tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, và giúp các cơ quan quản lý thuế biết được tình hình hoạt động của người nộp thuế để có định hướng phương pháp thực hiện việc quản lý thuế phù hợp với tình hình thực tế của người nộp thuế, qua hệ thống cơ sở giữ liệu này cơ quan quản lý thuế sẽ có bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động của người nộp thuế.

   Thông tin người nộp thuế phục vụ cho việc quản lý rủi ro về thuế bao gồm các thông tin như: về hồ sơ pháp lý của người nộp thuế, hồ sơ khai thuế, vè việc chấp hành pháp luật về thuế. Và một số thông tin khác mà pháp luật có quy định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về thu thập thông tin người nộp thuế phục vụ cho việc quản lý rủi ro về thuế được pháp luật quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn