Thủ tục Cấp mã hóa đơn điện tử từ năm 2019

Ngày hỏi:03/10/2019

Xin chào, được biết từ năm 2019 các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử trong các hoạt động kinh doanh, giao dịch. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì thủ tục cấp mã hóa đơn điện tử được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Quyết định 1712/QĐ-BTC năm 2018 thì Thủ tục Cấp mã hóa đơn điện tử như sau:

   - Trình tự thực hiện:

   + Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP , sau khi thực hiện lập hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã theo quy định.

   + Bước 2: Tổng cục Thuế thực hiện:

   ++ Tiếp nhận các hóa đơn điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

   ++ Cấp mã tự động thông qua Hệ thống cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi đối với trường hợp Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP .

   Trường hợp sau khi cấp mã hóa đơn, cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã thì cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót.

   - Cách thức thực hiện: Bằng phương thức điện tử:

   + Truy cập trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;

   + Hoặc trực tiếp trên truy cập trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

   + Hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã cửa cơ quan Thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

   - Thành phần, số lượng hồ sơ:

   + Thành phần hồ sơ: Các hóa đơn điện tử đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế);

   + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

   - Thời hạn giải quyết: Không quy định

   - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

   - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Thuế

   - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hóa đơn điện tử được cấp mã của cơ quan Thuế (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

   - Lệ phí: Không.

   - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các hóa đơn điện tử đã lập (đối với trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế);

   - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

   Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

   Hóa đơn được cơ quan Thuế cấp mã phải đảm bảo:

   + Đúng thông tin đăng ký theo quy định tại Điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ;

   + Đúng định dạng về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 8 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ;

   + Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ;

   + Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định 119/2018/NĐ-CP .

   + Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Không có điều kiện.

   - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   + Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   + Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012, Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013;

   + Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

   + Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

   + Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2016;

   + Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ.

   - Mẫu biểu đính kèm: Không có

   Trên đây là quy định về thủ tục Cấp mã hóa đơn điện tử từ năm 2019.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn