Thuế suất thuế GTGT đối với gạo

Ngày hỏi:04/02/2017

Cho hỏi thuế suất thuế GTGT mặt hàng gạo là bao nhiêu? Xin cảm ơn.

    • Về mặt hàng gạo thì đây là nông sản đã qua sơ chế, theo đó nếu thực hiện bán cho người tiêu dùng thì sẽ áp dụng thuế suất 5%, nếu bán cho DN, HTX thì sẽ thuộc diện không kê khai, tính thuế GTGT.


    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn