Thuế Thu nhập cá nhân: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh khi chuyển nơi công tác.

26/04/2022
Tôi là người lao động có hộ khẩu thường trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Từ tháng 01 đến tháng 08 năm 2015 tôi làm việc tại Công ty A và đã đăng ký người phụ thuộc tại Công ty A, tháng 9/2015 tôi chuyển sang Công ty B làm việc (Tôi sẽ làm việc tại Công ty B dài hạn), hai công ty này có cùng trụ sở tại huyện Văn Yên. Vậy xin hỏi để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tôi có phải đăng ký người phụ thuộc khi làm việc Công ty B hay không?
  • Tại điểm i, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bồ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

   “i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”

   Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp của bạn như theo nội dung câu hỏi, khi chuyển nơi làm việc sang Công ty B, bạn phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn