Thuế TNDN quý III/2011

26/04/2022
Trong văn bản hướng dẫn nộp hồ sơ khai thuế quý III/2011 số 877/CT-TTHT ngày 08/7/2011 của Cục thuế Bình Phước có ghi thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế TNDN tạm tính quý III/2011 là ngày 31/7/2011. Xin hỏi, ngày 31/7/2011 là thời hạn cuối cùng nộp tờ khai và nộp thuế TNDN tạm tính quý II hay quý III? Vì thông tư 28 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
    • Xin cảm ơn bạn đã thắc mắc về văn bản của Cục thuế. Cục thuế xin đính chính lại do lỗi của cán bộ thực hiện thông báo hướng dẫn đánh nhầm là quý III/2011. Do đó, đính chính lại là Hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính quý II/2011 là tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN. Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 31/ tháng 7 năm 2011.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn