Thuộc gia đình hộ nghèo có được trợ cấp mai táng phí không?

Ngày hỏi:11/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Người cao tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng khi qua đời có được trợ cấp mai táng phí không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP như sau:

   Điều 5. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

   5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

   c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.”

   Các đối tượng thuộc các trường hợp trên sẽ được hỗ trợ mai táng phí khi chết theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP như sau:

   Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

   1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng: Trong đó có.

   a) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

   b) Con của người đơn thân nghèo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này;”

   Theo quy định trên, người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên) thuộc hộ nghèo thuộc một trong 2 trường hợp sau khi mất sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng:

   +) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

   +) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

   => Như vậy, nếu người từ đủ 60 tuổi đang hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ được hỗ trợ tiền mai táng phí nếu người có nghĩa vụ nuôi dưỡng (con cháu) cũng đang thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

   Hiện tại, từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, chi phí hỗ trợ mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở -> nếu được hưởng sẽ là 14.900.000 đồng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn