Tiền lương ủng hộ Quỹ Phòng chống thiên tai được giảm trừ thuế TNCN?

26/04/2022

Người lao động phải đóng 1 ngày lương vào quỹ phòng chống thiên tai. Vậy: Tiền lương ủng hộ Quỹ Phòng chống thiên tai có được giảm trừ thuế TNCN?

  • Theo Khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học sẽ được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh.

   Và theo Công văn 3275/TCT-DNNCN năm 2020 Tổng Cục thuế trả lời Cục thuế Tp.HCM về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp bắt buộc vào Quỹ Phòng chống thiên tai thì:

   ...

   Trường hợp người lao động tại các tổ chức có đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ thì người lao động được tính giảm trừ đối với các khoản đóng góp nêu trên vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

   Như vậy, tiền lương ủng hộ Quỹ Phòng chống thiên tai người lao động được giảm trừ thuế TNCN.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn