Tính thuế tnhc trường hợp trả thù lao họp hội đồng quản trị, tiền thưởng lễ, tết cho hđqt

26/04/2022
Công ty chúng tôi chi trả thù lao họp hội đồng quản trị hay tiền thưởng lễ, tết cho Hội động Quản trị thì tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 10% hay là theo biểu thuế luỹ tiến như CNCNV?
    • Trường hợp nếu thành viên của hội đồng quản trị có tham gia điều hành công ty thì khoảng tiền thù lao, tiền thưởng...cộng vào thu nhập tiền lương và áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần.Trường hợp thành viên hội đồng quản trị không tham gia vào điều hành công ty thì áp dụng khấu trừ thuế 10% nếu thu nhập mỗi lần nhận được từ 500.000 đ trở lên.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn