Trách nhiệm của các bên về việc cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trách nhiệm của các bên về việc cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

  • Trách nhiệm của các bên về việc cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng do Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   - Trách nhiệm của bên cung cấp thông tin:

   + Cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch này;

   + Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin;

   + Lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc cung cấp thông tin, bao gồm: văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, biên bản đối chiếu, xác nhận thông tin, biên bản giao nhận cung cấp thông tin, văn bản tài liệu liên quan khác đến việc cung cấp thông tin;

   + Bảo mật việc cung cấp thông tin và nội dung cung cấp thông tin để ngăn chặn các hành vi ứng phó của tổ chức, cá nhân có liên quan.

   - Trách nhiệm của bên đề nghị cung cấp thông tin:

   + Chỉ sử dụng thông tin, tài liệu theo đúng mục đích, trường hợp sử dụng thông tin, tài liệu không đúng mục đích thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật;

   + Lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc cung cấp thông tin, bao gồm: văn bản đề nghị cung cấp thông tin, biên bản giao nhận cung cấp thông tin; các chứng từ, tài liệu được cung cấp; văn bản tài liệu liên quan khác đến việc cung cấp thông tin;

   + Thực hiện bảo mật những thông tin thuộc danh mục bí mật của Nhà nước của cơ quan thuế và tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn