Trách nhiệm của Chi cục Hải quan về việc cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác của hàng hóa xuất khẩu

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trách nhiệm của Chi cục Hải quan về việc cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu là như thế nào?

  • Tại Điều 8 Quyết định 3613/QĐ-TCHQ năm 2019, có quy định về trách nhiệm của Chi cục Hải quan về việc cập nhật số liệu kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, như sau:

   1. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chịu trách nhiệm:

   - Tổ chức, phân công, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ và kỹ thuật của đơn vị mình thực hiện những quy định tại quy chế này;

   - Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của số liệu kế toán tại Chi cục;

   - Phân công công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật để theo dõi, quản lý và xử lý khi hệ thống KTTTT gặp sự cố.

   2. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải có trách nhiệm phân công Lãnh đạo Chi cục Hải quan có khả năng khai thác và sử dụng hệ thống KTTTT phụ trách công tác kế toán thuế để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

   3. Công chức hải quan tại các khâu nghiệp vụ có trách nhiệm:

   - Cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời theo các chức năng của hệ thống KTTTT;

   - Hàng ngày phải kiểm tra tính chính xác của dữ liệu đã cập nhật vào hệ thống KTTTT và hiệu chỉnh trong trường hợp có sai sót.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn