Trách nhiệm việc nộp tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước của bên được ủy nhiệm thu được pháp luật quy định như thế nào?

26/04/2022

Trách nhiệm nộp tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước của cơ quan ủy nhiệm thu được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật tôi là Minh Thắng một cán bộ đã về hưu hiện đang sinh sống tại TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, tôi được biết bên cạnh cơ quan quản lý thuế có thu thuế thì các cơ quan, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu vẫn có thể thu thuế, vậy trách nhiệm nộp tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước của cơ quan ủy nhiệm thu được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Chân thành cảm ơn!

Minh Thắng (0949786***)

  • Trách nhiệm nộp tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước của cơ quan ủy nhiệm thu được pháp luật quy định Khoản 4 Điều 37 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Bên được ủy nhiệm thu có trách nhiệm nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế và các khoản thu khác đã thu vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước. Số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước là tổng số tiền đã ghi thu trên các biên lai thu thuế.

   Khi nộp tiền thuế vào Kho bạc nhà nước, bên được ủy nhiệm thu phải lập bảng kê chứng từ thu và lập giấy nộp thuế vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt; Kho bạc nhà nước chuyển chứng từ cho cơ quan thuế về số tiền ủy nhiệm thu đã nộp để theo dõi và quản lý.

   Cơ quan thuế ký hợp đồng ủy nhiệm thu quy định thời gian và mức tiền thuế đã thu mà bên được ủy nhiệm thu thuế phải nộp vào Kho bạc nhà nước phù hợp với số thu và địa bàn thu thuế theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Thời gian bên được ủy nhiệm thu thuế phải nộp tiền vào Kho bạc nhà nước tối đa không quá năm ngày kể từ ngày thu tiền đối với địa bàn thu thuế là các xã vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn; không quá ba ngày đối với các địa bàn khác; trường hợp số tiền thuế đã thu vượt quá mười triệu đồng thì phải nộp ngay vào ngân sách nhà nước, trừ một số trường hợp do lý do khách quan ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn thì Cục trưởng Cục Thuế xem xét quyết định số thuế đã thu vượt quá 10 triệu đồng được nộp vào Ngân sách Nhà nước vào ngày làm việc tiếp theo.

   Như vậy, bên cạnh cơ quan quản lý thuế có nhiệm vụ thu thì còn có các cơ quan tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế. Trách nhiệm của bên ủy nhiệm thu đối với việc nộp tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước được pháp luật quy định như bên được ủy nhiệm thu có trách nhiệm nộp đầy đủ và đúng thời hạn số tiền đã thu vào Kho bạc nhà nước, lập các hồ sơ tài liệ liên quan đến việc chuyển tiền giữa cơ quan ủy nhiệm thu và Kho bạc nhà nước để theo dõi và quản lý, và thực hiện các quy định khác mà pháp luật có quy định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức ủy nhiệm thu thuế trong việc nộp tiền thuế đã thu vào ngân sách nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn