Trình tự thủ tục xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan thuế

26/04/2022

Trình tự thủ tục xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan thuế được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật tôi là Minh Thư một cán bộ đang làm việc trong một công ty tín dụng, gần đây bên cơ quan quản lý thuế có gửi văn bản yêu cầu công ty tôi trong việc thanh tra thuế theo kế hoạch hàng năm của công ty tôi. Vậy anh/ chị cho tôi hỏi trình thự thủ tục phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan thuế được pháp luật quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Minh Thu (minhthu***@gmail.com)

  • Trình tự thủ tục xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan thuế được pháp luật quy định tại Khoản 3 Điều 65 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Căn cứ định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính và yêu cầu công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn kế hoạch thanh tra ngành thuế trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.

   Tổng cục Thuế lập kế hoạch thanh tra của mình, gửi đến Thanh tra Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 01 tháng 11 hàng năm.

   Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch thanh tra của Tổng cục Thuế chậm nhất vào ngày 25 tháng 11 hàng năm.

   Cục Thuế lập kế hoạch thanh tra của mình, gửi đến Tổng cục Thuế chậm nhất vào ngày 25 tháng 11 hàng năm.

   Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phê duyệt kế hoạch thanh tra của Cục Thuế chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm.

   Chi cục Thuế lập kế hoạch thanh tra của mình, gửi đến Cục Thuế chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 hàng năm.

   Cục trưởng Cục Thuế phê duyệt Kế hoạch thanh tra của Chi cục Thuế chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hàng năm.

   Thanh tra, kiểm tra thuế là hoạt động kiểm tra giá sát của cơ quan thuế đối với các hoạt động của người nộp thuế liên quan đến việc phát sinh nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và tình hình chấp hành luật quản lý thuế của người nộp thuế, nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ về quản lý thuế của nguời nộp thuế được tiến hành một cách nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.

   Và việc thanh tra thuế của cơ quan thuế đối với người nộp thuế được pháp luật quy định về trình tự thủ tục xây dựng và phế duyệt kế hoạch thanh tra thuế dựa trên định hướng của Bộ tài chính. Kế hoạch thanh tra thuế của năm này là được xậy dựng và phê duyệt từ năm trước đó. Thời gian xây dựng kế hoạch giữa chi cục thuế, cục thuế, tổng cục thuế là khác nhau.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trình tự và thủ tục xây dựng và phế duyệt kê hoạch thanh tra thuế hàng năm của cơ quan thuế. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn