Từ tháng 7/2020, hồ sơ khai thuế được nộp tại đâu?

Ngày hỏi:12/07/2019

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới được thông qua về hoạt động quản lý thuế, thì hồ sơ khai thuế được nộp tại đâu? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế bao gồm:

   - Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

   - Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo cơ chế một cửa liên thông thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định của cơ chế đó.

   - Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

   - Chính phủ quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp sau đây:

   + Người nộp thuế có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh.

   + Người nộp thuế thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn; người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh.

   + Người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu từ đất; cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

   + Người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

   + Người nộp thuế thực hiện khai thuế thông qua giao dịch điện tử và các trường hợp cần thiết khác.

   => Như vậy, tùy vào trường hợp cụ thể mà sẽ có địa điểm nộp hồ sơ khai thuế khác nhau.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn