Tuyển dụng công chức theo hình thức xét tuyển thì có thu phí không?

Ngày hỏi:02/10/2019

Tôi được biết khi thi tuyển công chức sẽ phải nộp lệ phí dựa trên số lượng tuyển dụng của đơn vị. Vậy Ban biên tập cho hỏi: Tuyển dụng công chức theo hình thức xét tuyển thì có thu phí không?

  • Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC, có quy định:

   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

   1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

   Điều 4. Mức thu phí

   Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

   Đơn vị tính

   Mức thu

   Tuyển dụng

   Đồng/thí sinh/lần

   500.000

   Đồng/thí sinh/lần

   400.000

   Đồng/thí sinh/lần

   300.000

   => Căn cứ theo quy định đã trích dẫn ở trên thì cơ quan đơn vị thực hiện việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển thì vẫn thực hiện việc thu phí tuyển dụng. Mức phí cụ thể căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của đơn vị bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Thông tư 228/2016/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn