Việc xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:09/03/2019

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Việc xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Việc xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế được quy định tại Điều 76 Luật quản lý thuế 2006 với nội dung như sau:

   - Căn cứ vào kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

   - Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện, cơ quan quản lý thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan điều tra trong việc thực hiện điều tra tội phạm về thuế theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc xử lý kết quả kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn