Xây dựng cơ bản dỡ dang

26/04/2022
Công ty đang thi công xây dựng nhà xưỡng đang trong giai đoạn dỡ dang khoảng 2 năm sau mới xong nếu công ty có đủ hóa đơn chứng từ thì công trình đó được đưa vào TSCĐ của công ty để trích khấu hao. Vậy công ty xin hỏi nếu đang giai đoạn công ty xây dựng dỡ dang nhà xưởng giấy phép xây dựng chưa có thì hóa đơn vật liệu xây dựng công ty lấy từ công trình này đưa vào kê khai khấu trừ thuế và làm chứng từ của công trình dỡ dang thì có đúng theo luật thuế GTGT không? Xin được sự tư vấn của cục thuế Chân thành cảm ơn
  • Căn cứ Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về Thuế giá trị gia tăng, quy định:

   “Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

   1.Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất

   Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

   2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

   Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

   1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào….

   2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT”.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

   - Trường hợp Công ty thuê Công ty khác xây dựng nhà xưởng thì:

   + Nếu xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mua vật liệu xây dựng để xây dựng nhà xưởng.

   + Nếu xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu thì Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mua vật liệu xây dựng để xây dựng nhà xưởng.

   - Trường hợp Công ty tự xây dựng nhà xưởng thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mua vật liệu xây dựng để xây dựng nhà xưởng.

   Số thuế GTGT đầu vào mua vật liệu xây dựng nhà xưởng được khấu trừ theo các nguyên tắc, điều kiện đã trích dẫn ở trên, cụ thể:

   - Trường hợp nhà xưởng sau khi xây dựng xong dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

   - Trường hợp nhà xưởng sau khi xây dựng xong sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Công ty phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ. Trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được tạm khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra theo phương án sản xuất, kinh doanh của Công ty. Số thuế tạm khấu trừ được điều chỉnh theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra trong ba năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu.

   - Có đầy đủ hóa đơn GTGT mua vật liệu xây dựng.

   - Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn có tổng giá thanh toán (giá đã có thuế GTGT) có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, bao gồm cả trường hợp mua của cùng một nhà cung cấp nhiều lần trong cùng một ngày có giá trị theo từng hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhưng tổng các hóa đơn mua cùng ngày đó có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Khi công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng công ty mới được đăng ký trích khấu hao theo quy định.

   Chào bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn