Ai có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm?

Ngày hỏi:09/03/2019

Mọi người hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Ai có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Thanh Duy - Tây Ninh

  • Việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phải được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp giấy phép.

   Theo đó, tại Khoản 2 Điều 44 Luật xuất bản 2012quy định về thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm như sau:

   - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương.

   Để rõ hơn về vấn đề này thì Ban biên tập cũng cung cấp thêm cho bạn khái niệm về xuất bản phẩm như sau:

   Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

   - Sách in;

   - Sách chữ nổi;

   - Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;

   - Các loại lịch;

   - Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

   Trên đây là nội dung giải đáp về thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn