Báo cáo thực hiện chương trình khuyến mại có được gửi bưu điện?

26/04/2022

Bên mình có đăng ký chương trình khuyến mại. Bây giờ mình làm mẫu số 07 để báo cáo. Hồ sơ mình làm có được nộp qua đường bưu điện không bạn?

  • Báo cáo thực hiện chương trình khuyến mại có được gửi bưu điện?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì:

   Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại 2005, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nơi đã đăng ký và được xác nhận) về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   Về phương thức nộp hồ sơ, quy định trên không xác định rõ doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ báo cáo qua những phương thức nào. Tuy nhiên, đối chiếu quy định về phương thức nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục như đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại thì trong quá trình thực hiện các hoạt động khuyến mại, thương nhân được lựa chọn một trong các phương thức:

   - Nộp hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

   - Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

   - Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

   Quy định nộp hồ sơ báo cáo việc thực hiện chương trình khuyến mại nêu trên cũng không giới hạn bắt buộc doanh nghiệp phải nộp hồ sơ trực tiếp, do vậy, doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ báo cáo qua đường bưu điện như các thủ tục khác trong quá trình khuyến mại.

   Lưu ý: Doanh nghiệp phải lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn